MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Molens in het recht (jurisprudentie)

Onderstaande samenvattingen zijn vervaardigd door mr.drs. W.J. Vonk, die in het kader van zijn doctoraalscriptie Rechten OU (zie literatuurlijst) reeds veel jurisprudentie had verzameld.

Veel rechterlijke uitspraken (=jurisprudentie) vanaf 1999 zijn tegenwoordig voor iedereen beschikbaar via www.rechtspraak.nl. Elke rechterlijke uitspraak heeft een unieke code, het LJN (= Landelijk Jurisprudentie Nummer). Aan de hand van dat nummer valt vaak de volledige uitspraak op deze website op te zoeken. Niet alle uitspraken zijn hierin echter opgenomen.

Op de website van de Raad van State (www.raadvanstate.nl) zijn de uitspraken van (uitsluitend) de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS, ook wel kortweg: de Afdeling genoemd) te vinden vanaf april 2002.

Juridische uitspraken uit een eerdere periode zijn soms gepubliceerd in juridische tijdschriften, en dan in gespecialiseerde (universitaire) bibliotheken te achterhalen. Een aantal hieronder vermelde uitspraken komen echter voort uit niet (gemakkelijk) voor het publiek toegankelijke bronnen.

Gebruikte afkortingen:
-
ARRvS: Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (beroepsinstantie in de periode tot 1994)
- ABRvS: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (beroepsinstantie vanaf 1994)
- StAB: Stichting Advisering Bestuursrechtspraak: onafhankelijk adviesorgaan dat regelmatig door de rechter wordt ingeschakeld om een deskundigenrapport op te stellen