MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Literatuurlijst

Basisopleiding vrijwillig molenaar. – Gilde van Vrijwillige Molenaars, 2003.

Hierin: Hoofdstuk 9 :  De Molenbiotoop. - 35p. : ill. ; 30 cm.

Beljaars, A.C.M. : Windbelemmering rond windmolens.
Wageningen, 1979. - 47p. : ill. ; 30 cm.

Blekkenhorst, T. : De biotoop van de molens in de provincie Utrecht. – Utrecht : Stichting De Utrechtse Molens, 1998. – 73p. : ill. ; 21 cm.

Bureau Bosch Slabbers : Molenbiotopen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden : planologie, juridisch kader en uitvoeringsmaatregelen. - Den Haag, 2000.

Bijlholt, A. : Landschapsveranderingen in de omgeving van molens.
Wageningen : De Dorschkamp, 1980. - 39p. : ill. ; 30 cm.

Egelie, G.C.M. : Molens en hun milieu.
Delft : Delftse Universitaire Pers, 1978. – 74p. : ill. : 24 cm. - ISBN 90-6275-019-2.

Hagens, H. : Op kracht van stromend water : negen eeuwen watermolens op de Veluwe. Hengelo : Uitgeverij Smit, 1998. - 600p. : ill. ; 30 cm. - ISBN 90-6289-575-1.
Hierin: Waterrechten, molenrechten. - P.97-102.

Herwig, W. : Geef de molens de ruimte!P.46-51 in: De molens van Zuid-Holland. – Den Haag : Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland, 1980. – 246p. : ill. ; 32 cm.

Hofsteenge, A.C. : Praktijkboek Instandhouding Monumenten, deel I.
Amersfoort : RDMZ/RACM, 1998. - Hierin: Hoofdstuk 2 : Molenbiotoop.

Laméris, E-J. :  Molenbiotoopinventarisatie Noord-Holland. – Vlist : Laméris-Huis Adviseurs, 2006. – Ringband.

Mulder, W. : Windmolens en hun omgeving. - P.82-90 in: Molens in Noord-Holland, inventarisatie van het Noordhollands molenbezit / B.W. Colenbrander e.a. - Amsterdam : Provinciaal Bestuur van Noord-Holland,1981. - 264p. : ill. ;  33 cm.

Nijhof, P. : Watermolens in Nederland. – Zwolle : Waanders, 1982. - 176p. : ill. ; 28 cm. Hierin: Watermolens in hun omgeving. – P.78-82.

Nijhof, P. : Windmolens in Nederland. – Zwolle : Waanders, 1982. – 192p. : ill. 28 cm.
Hierin: Windmolens in hun omgeving. - P.136-150.

Rietmulder, J.H.G. e.a. : De Wind in de Wieken, overzicht van de biotoop van de molens in Drenthe. – Assen : Molenstichting Drenthe, 2001. – Ringband. Met foto’s en plattegronden.

Rietmulder, J.H.G. e.a. : Inventarisatie planologische regelingen ten behoeve van de biotoop van de molens in de provincie Drenthe. - Assen : Molenstichting Drenthe, 2003. – Ringband. Met foto’s en plattegronden.

Roose, W. : Molens in Nederland. - Alphen a/d Rijn : Atrium,  2001. - 128p. : ill. ; 31cm. -  ISBN 90-6113-933-3. – Hierin: Hoofdstuk 9 : Molenbiotoop. - P.101-114.

Sleyfer, T.H.J. : Molenbiotopen in Groningen : een verkenning. – Groningen : Stichting Het Groninger Molenhuis, 2007. – 22p. : ill. ; 30 cm. – Ringband.

Smit. E. : Windmolens en Ruimtelijke Ordening : een slepend probleem.
In: Stedebouw en Volkshuisvesting. – Jaargang 58, nr.11 (november 1977); p.579-591.

Steenbergen, H.R. : Molens in een veranderend landschap : molenbiotopen in Overijssel. - Zwolle : Het Oversticht / Stichting De Overijsselse Molen, 1995. - 62p. : ill. : 30 cm.

Stokhuyzen, F. :  Molens, de nieuwe Stokhyzen. - 6e geheel herziene editie. – Zwolle : Waanders ,  2007. - 239p. : ill. ; 25 cm. - ISBN 978-90-400-878-5

Velde, M. van der. : Handleiding Molenbiotoop : de inrichting van de molenomgeving. - Amsterdam : De Hollandsche Molen, 1995. – 47p. : ill. ; 21cm.

Vereniging Den Hâneker en SIMAV : Poldermodel : advies verbetering molenbiotopen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
Lexmond : Den Haneker, 1999. – 80 p. : ill. ; 30 cm.

Visser, H.A. : Zwaaiende wieken: over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland. – Arnhem : Gysbers & van Loon, 1979. - 210p. : ill. ; 26 cm. - Onveranderde herdruk van de uitgave 1946.
Hierin: Biotoop. – P.150-156. Vermogen. – P.184-193.

Vonk, W.J. : Beschermde molens? : een onderzoek naar de beschermingsmogelijkheden voor traditionele molens in de huidige wet- en regelgeving. – Amsterdam, 2007. – Doctoraalscriptie Rechten OU. – 68p. : ill. ; 30 cm.

Vries, G. de : Hoge bomen en te weinig wind, windmolens en hun omgeving.
P.113-125 in: Nieuw Utrechts Molenboek / J. den Besten. - Utrecht : Matrijs, 1991. - 256p. : ill. ; 25 cm.

Werkgroep Molenbiotoop : De inrichting van de omgeving van molens.
Amsterdam : De Hollandsche Molen, 1982. - 65p. : ill. ; 30 cm.

Werkgroep Molenbiotoop : Ruimte voor molens : een onderzoek naar de inrichting van de omgeving van molens in Nederland. – Amsterdam : De Hollandsche Molen, 1995. - 28p. : ill. ; 21 cm.

Zwijnenberg, E. e.a. : Het Nederlandse molenbestand, overzicht van alle wind- en watermolens, rosmolens en hondenkarnen. – 10e druk. - Amsterdam : De Hollandsche Molen, 1997. - Losbladig. Ook beschikbaar op diskette.