MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Wet- en regelgeving

Vroeger werd de windvang van een molen beschermd door het zogeheten windrecht, terwijl watermolens het waterrecht kenden (en kennen). Algemene wetgeving die het recht op windvang van een molen vastlegt bestaat niet meer. In het algemeen kunnen we stellen dat de meeste molens wat hun windvang betreft rechteloos zijn. Bedreigingen moeten dan ook per geval het hoofd worden geboden. De beste mogelijkheid tot bescherming van de molenbiotoop biedt het opnemen van een molenbeschermingszone in het gemeentelijk bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan maakt onderdeel uit van de Wet Ruimtelijke Ordening. Naar alle waarschijnlijkheid treedt op 1 juli 2008 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking. Procedures die worden gestart vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet, lopen ook na 1 juli 2008 door onder de werking van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Vandaar dat op deze website zowel algemene informatie en details over de werking van de oude én de nieuwe wet zijn opgenomen.

 

Terug naar vorige pagina