MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Schaapweimolen te Rijswijk, ABRVS 16 December 1988

Uitspraak (voor zover bekend) niet gepubliceerd, zaakno. R03886927/S6745

Relevante gegevens:

Vrijstelling en bouwvergunning wordt verleend voor de bouw van een woonhuis met garage op ongeveer 70 m van de Schaapweimolen.

Oordeel ARRvS:

Het bouwplan is in strijd met het door GS van Zuid Holland in een circulaire neergelegde provinciale planologische beleid t.a.v. traditionele windmolens. B&W van Rijswijk hebben het bouwplan niet hieraan getoetst en de Afdeling acht het niet uitgesloten dat GS bij hun beslissing omtrent de afgifte van een verklaring van geen bezwaar eveneens niet aan hun eigen beleid hebben getoetst.
De Afdeling oordeelt dat bij het nemen van het omstreden besluit onvoldoende aandacht is besteed aan het belang van voldoende windvang om de Schaapweimolen te laten functioneren en schorst  het besluit.

 

 

Terug naar vorige pagina