MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Molen Elfhonderd Roe te Amsterdam, ARRVS 26 Juni 1987

Uitspraak (voor zover bekend) niet gepubliceerd, zaakno. G0179035718184

Relevante gegevens:

GS van Noord Holland onthouden gedeeltelijk goedkeuring aan een bestemmingsplan, omdat t.g.v. de aanleg van een tennispark met hoogopgaande beplanting voor het windvrij houden van de tennisbanen, de windtoetreding tot de in de nabijheid gelegen molen Elfhonderd Roe, ernstig zal worden belemmerd. B&W van Amsterdam gaan in beroep.

Oordeel ARRvS:

De Afdeling constateert o.g.v. deskundigenbericht dat voor het goed functioneren van een molen noodzakelijk is dat na passage van obstakels de wind bij de molen voor 95% is hersteld. Zij acht – gelet op de grote behoefte – een bestemming tot “Sportterreinen” op de desbetreffende grond in beginsel aanvaardbaar, maar oordeelt het gewenst dat, nu de molen nog een functie heeft in de bemalingswerkzaamheden, voor deze gronden een zodanige bestemmingsregeling wordt ontworpen, dat de windvang van de molen wordt gegarandeerd.

 

 

Terug naar vorige pagina