MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Molen te Ede, ARRVS 18 juni 1987

Uitspraak (voor zover bekend) niet gepubliceerd, zaakno. R03873193/S736

Relevante gegevens:

GS van Gelderland weigeren vergunning, resp. verklaring van geen bezwaar voor de bouw van kantoorgebouwen in Ede en baseren deze weigering op de Gelderse Molenvergunning. Volgens art. 5 van deze Molenverordening is het zonder vergunning van GS verboden de omgeving van de molen zodanig te wijzigen dat daardoor het normale gebruik wordt belemmerd of onmogelijk gemaakt. Volgens art. 6 kunnen GS aan de eigenaar van een molen een vergunning als bedoeld in art. 5 verlenen.

Oordeel Kroon:

De Afdeling is van oordeel dat het in art. 5 gestelde verbod zich uitsluitend richt tot de eigenaar van een molen en slechts betrekking heeft op wijzigingen die het terrein betreffen dat bij de molen hoort. Zij meent dat in dit geval de gemeente Ede als eigenares van de molen niet een vergunning volgens de Gelderse Molenverordening nodig heeft voor de uitvoering van de geplande bouw, aangezien deze tot stand zal komen op een terrein dat niet tot de molen behoort en waarover de gemeente geen zeggenschap heeft.

 

 

Terug naar vorige pagina