MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Molen de Bleeke dood, KB 19 Maart 1984

Uitspraak gepubliceerd: AB Rechtspraak bestuursrecht 1984, 343; ook: Bouwrecht 1988, 836

Relevante gegevens:

Cacaofabriek De Zaan BV vreest dat de aanwijzing van een gebied tot beschermd dorpsgezicht gevolgen zal hebben voor de bouwplannen voor silo’s op haar eigen terrein, dat net buiten het aangewezen gebied ligt.

Oordeel KB:

De aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht heeft uitsluitend gevolgen voor het aangewezen gebied. De grens daarvan is zo bepaald dat het zicht op waardevolle gebouwenen met name de historische molen De Bleeke Dood, kan worden gewaarborgd.

 

Terug naar vorige pagina