MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Molens aan de Hoornse vaart te Alkmaar, KB 10 April 1978

Uitspraak gepubliceerd Bouwrecht 1978, 566

Relevante gegevens:

Bezwaar tegen bestemmingsplan Huiswaard 2, dat bebouwing tot een hoogte van 18 m mogelijk maakt.

Oordeel Kroon:

De desbetreffende bebouwing zal worden opgericht op een afstand van ten minste 300 m van de molens aan de Hoornse Vaart. Gelet op deze afstand is volgens de Kroon de schade, die door de bebouwing wordt toegebracht aan de windvang en het landschappelijk aanzien van de molens niet van dien aard, dat daarin aanleiding zou moeten worden gevonden om aan het desbetreffende deel van het bestemmingsplan goedkeuring te onthouden.

 

Terug naar vorige pagina