MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Viaanse molen te Alkmaar, KB 19 Maart 1976

Uitspraak gepubliceerd: Bouwrecht 1976, 506

Relevante gegevens:

Vereniging Nieuw Bergen vreest (o.a.) dat door bestemmingsplan Bergermeer de Viaanse molen niet meer in het landschap tot zijn recht kan komen, omdat twee wegen zullen worden aangelegd op een verhoogde baan. De weg zal zo 35 cm hoger zijn dan de voet van de molen, die op omstreeks 120 m van de weg ligt.

Oordeel Kroon:

Volgens de Kroon zal weliswaar de voet van de molen vanuit het gebied ten westen van de weg enigermate aan het oog worden onttrokken, maar toch zal de molen grotendeels zichtbaar blijven. Ook vanuit andere richtingen blijft de molen voldoende zichtbaar, gezien de hoogte van de molen en het feit dat deze binnen een cirkel van 200 m vrij staat.

 

Terug naar vorige pagina