MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Molen te uitgeest, KB 19 September 1974

Uitspraak gepubliceerd: Bouwrecht 1975, 29

Relevante gegevens:

Gemeente Uitgeest in beroep tegen de onthouding van goedkeuring aan het bestemmingsplan door GS van Noord Holland. GS vinden o.a. dat het bestemmingsplan voor de bestemming Begraafplaats een aantal eisen dient te bevatten m.b.t. de hoogte van de bebouwing.

Oordeel Kroon:

Volgens de Kroon zal bij de stichting van een begraafplaats zowel om landschappelijke redenen als in verband met de voor een fraai gelegen molen noodzakelijke windvang aan een aantal eisen moeten worden voldaan. Daarbij is een maximum hoogtemaat voor de bebouwing noodzakelijk.

 

Terug naar vorige pagina