MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Molen de dood te Zaanstad, KB 23 Augustus 1974

Uitspraak gepubliceerd: Bouwrecht 1974, 799

Relevante gegevens:

Tegengestelde belangen van de vanouds in het gebied gevestigde industrieën (Cacaofabriek De Zaan) en van de bescherming van kleinschalige, deels als monumenten aangewezen bebouwing, met voorheen dominerende molens (vereniging De Zaansche Molen en stichting voor het bevorderenen documenteren van Zaans Schoon).

Oordeel Kroon:

Voorshands wordt het behoud van monumenten in het bestemmingsplan voldoende gewaarborgd. In de omgeving van de molen hebben zich reeds zodanige ontwikkelingen voorgedaan, dat niet meer kan worden voldaan aan de eisen welke voor een goede werking van molens moeten worden gesteld. Op de huidige plek komen ook de esthetische kwaliteiten van de molen niet meer tot hun recht. Verplaatsing van de molen is dan ook gewenst. Aan de bezwaren, welke voor het instandhouden van de molen voortvloeien uit belemmering van de windvang is reeds tegemoet gekomen doordat deze molen is geëlektrificeerd.
De cacaofabriek heeft aannemelijk gemaakt dat voor het uitoefenen van haar bedrijf gebouwen met een hoogte van 30 m noodzakelijk zijn. De planvoorschriften waarbij deze hoogte op 20 m wordt gesteld, beperken de bouwmogelijkheden van het bedrijf te sterk, zonder dat daardoor andere belangen doeltreffend worden gediend.

 

Terug naar vorige pagina