MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Peilmolen te Groot-Ammers, HR 7 Mei 1957

Uitspraak gepubliceerd: Nederlandse Jurisprudentie 1957, 516

Relevante gegevens:

Strafvervolging voor de bouw van een loods op 137 m van de molen in west-noordwestelijke richting. Volgens de keur van de polder Gelkenes mocht slechts gebouwd worden op minimaal 395,60 m van molens, tenzij dit geschiedde ten noorden van een molen. Betoogd wordt dat de loods niet in de polder Gelkenes staat, maar in de naastgelegen polder, en dat de zeggenschap van het polderbestuur zich beperkt  tot het territoir van de desbetreffende polder.

Oordeel Hoge Raad:

Volgens de Hoge Raad moet de vraag of het polderbestuur bevoegd is ook buiten het territoir van de polder beantwoord worden aan de hand van allereerst het bijzonder reglement dat Provinciale Staten voor dat bepaalde waterschap hebben gemaakt en daarnaast aan de hand van de taak van het waterschap en de voorzieningen welke met het oog op die taak nodig kunnen zijn.
Volgens de Hoge Raad sluit het desbetreffende bijzonder reglement gezagsuitoefening van het polderbestuur buiten het territoir van de polder niet uit. Nu daarnaast is vastgesteld dat voor de waterstaatsbelangen van de polder het ongestoord kunnen draaien van de molen is vereist, oordeelt de Hoge Raad dat het voorschrift, dat het ongestoord kunnen draaien beoogt te waarborgen, ook geldt voor het gebied dat buiten de polder is gelegen.

 

Terug naar vorige pagina