MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Molen de kromme zandweg te Charlois, HR 30 Maart 1951

Uitspraak gepubliceerd: Nederlandse Jurisprudentie 1952, 697

Relevante gegevens:

Gemeente onteigent een aantal rondom de molen liggende percelen. Molenaar claimt vergoeding van de gemeente wegens het te niet gaan van het windrecht waarmee deze percelen t.b.v. de molen zouden zijn bezwaard. Volgens de rechtbank was het gelijk aan de kant van de gemeente; in hoger beroep oordeelde het Hof dat de molenaar gelijk had en er inderdaad sprake was van een recht van windvang.

Oordeel Hoge Raad:

Op basis van een uitgebreide rechtshistorische redenering komt de Hoge Raad tot de conclusie, dat – indien er in het verre verleden al sprake zou zijn geweest van een recht van windvang – dit recht de Napoleontische tijd in ons land niet heeft overleefd. Ook is er volgens de Hoge Raad geen sprake van dat het windrecht (zoals wel met verschillende andere oud-vaderlandse rechten volgens een wet in 1829 geschiedde) in ere zou zijn hersteld en als een soort erfdienstbaarheid nog steeds zou gelden.

 

Terug naar vorige pagina