MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Babbersmolen te Schiedam; ABRvS 1 augustus 2007

Volledige uitspraak: LJN BB0779

Relevante gegevens:

B&W van Schiedam hebben vrijstelling/bouwvergunning verleend voor een 65 m hoge woontoren en woningen in de wijk Nieuwland. De Poldervaartvereniging Schiedam voert in beroep o.a. aan dat onvoldoende rekening is gehouden met de molenbiotoop van de Babbersmolen.

Oordeel ABRvS:

Niet kan worden staande gehouden dat onvoldoende belang is gehecht aan de molenbiotoop van de Babbersmolen. De Babbersmolen betreft een incomplete molen. De bescherming van de molenbiotoop voor incomplete molens is eerst met het van kracht worden van de door GS van Zuid-Holland vastgestelde Nota Regels voor Ruimte in april 2005 ingegaan. GS hebben in het kader van de goedkeuring van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Nieuwland 2004’ ten aanzien van de molenbiotoop van de Babbersmolen overwogen dat kan worden ingestemd met het bouwplan, omdat op het moment van de vaststelling van de Nota Regels voor Ruimte de planvorming voor het bouwplan in een vergevorderd stadium verkeerde. Gelet daarop kan niet worden geoordeeld dat het college vanwege de aanwezigheid van de Babbersmolen niet in redelijkheid de vrijstelling heeft kunnen verlenen.

 

Terug naar vorige pagina