MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Molen Stompetoren; ABRvS 30 juni 2004

Volledige uitspraak: LJN AP4640

Relevante gegevens:

Gemeente Schermer ontwikkelt bestemmingsplan ‘Dorpskernen’, o.a. voor een nieuw te bouwen wijk Stompetoren-Oost. Het plan  heeft o.a. woningbouw op 225 m van de molen tot gevolg. De plannen worden deels herzien, mede als gevolg van het onthouden van goedkeuring door GS van Noord Holland aan de in de plannen neergelegde molenbiotoopregeling (voor geïnteresseerden: zie uitspraak ABRvS 29 mei 2002, LJN: AE3333).

In goed overleg met vereniging De Hollandse Molen wordt afgesproken af te wijken van de geldende 1:50 regeling (zoals die ook is vastgelegd in de Nota Planbeoordeling van de provincie Noord Holland), met als uiteindelijk resultaat een 1:42,9 regeling, hetgeen door GS wordt geaccordeerd. Omwonenden voeren verschillende rechtszaken om de nieuwbouw tegen te houden met o.a. als argument dat een  dergelijke afwijking onaanvaardbaar zou zijn.

Oordeel ABRvS:

In het overleg met o.a. de provincie is positief gereageerd op de herziene regeling omtrent de hoogte van de bebouwing in verband met de bescherming van de zogenoemde “molenbiotoop”. Dat hiermee wordt afgeweken van de door de vereniging “De Hollandsche Molen” opgestelde “1:50 regeling” betekent niet dat de thans aangehouden normering, waarmee die vereniging overigens heeft ingestemd, onaanvaardbaar moet worden geacht.

(Nb. Waarschijnlijk bedoelde de Afdeling hier te verwijzen naar de in de nota Planbeoordeling van de provincie Noord Holland vastgelegde regeling. Aan een door de vereniging De Hollandse Molen opgestelde regeling kan geen rechtskracht worden ontleend, dit i.t.t. door provincies opgestelde streekplannen, nota’s en dergelijke, zie ook ABRvS 11 december 2002, LJN AF1757)

 

Terug naar vorige pagina