MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Watermolen Tussen de Bruggen no. 24 te Vlodrop; KB 14 februari 1985

Vindplaats: AB Rechtspraak Bestuursrecht 1985, 268 (tijdschrift)

Relevante gegevens:

Beroep tegen de beschikking van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur tot plaatsing van de watermolen op de lijst van beschermde monumenten te Vlodrop.

De Kroon oordeelt:

Hoewel de watermolen door de aanwezigheid van een betrekkelijk oude, eenvoudige ijzeren zuigturbine (een zg. Girard-turbine) een zeker cultuurhistorisch belang niet kon worden ontzegd, vond de Kroon dat, gezien de staat waarin zowel de ijzeren als de gemetselde onderdelen van de molen verkeerden, waarbij herstel slechts tegen hoge kosten mogelijk zou zijn, er niet voldoende grond was voor handhaving van de molen op de lijst met beschermde monumenten. De beschikking tot plaatsing op de lijst van beschermde monumenten werd vernietigd.

 

Terug naar vorige pagina