MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Beheersverordening

Worden er geen ruimtelijke ontwikkelingen voorzien in een gebied? Dan kunnen gemeenten in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening kiezen om in plaats van een bestemmingsplan een beheersverordening te maken. De beheersverordening legt de ruimtelijke situatie zoals die op dat moment is vast. Nieuwe ontwikkelingen worden er niet in mogelijk gemaakt. De beheersverordening is eigenlijk een soort conserverend bestemmingsplan.

 

Terug naar vorige pagina