MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Deelname aan voorbereidingsgroepen

Bij de voorbereiding van plannen (bijvoorbeeld voor de bouw van een nieuwe woonwijk) wordt door de gemeente vaak een klankbord- of begeleidingsgroep geïnstalleerd. Deelname in een dergelijke groep kan meestal alleen op uitnodiging. De groep wordt gebruikt als spreekbuis van de belanghebbenden, maar ook om specifieke deskundigheid te benutten. Door regelmatig op een deskundige wijze mee te doen aan de inspraakprocedures, of door te beschikken over groot draagvlak binnen de gemeente, maakt men meer kans om te worden gevraagd voor deelname aan een klankbord- of begeleidingsgroep. Ook een persoonlijk netwerk kan hierbij helpen. Het traject van planvoorbereiding is lang. Het is van belang daar vooraf rekening mee te houden, want deelname is het meest effectief wanneer steeds dezelfde persoon of personen participeren. Houd gedurende het gehele traject ook goed contact met de eigen organisatie.

 

Terug naar vorige pagina