MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Bestuurlijk draagvlak en bestuurlijke invloed

Bestuurlijk draagvlak verwerft men door zich positief en actief op te stellen, door waar dat mogelijk is mee te denken en bij te sturen, en door een redelijke opstelling.

Een goed hulpmiddel om bestuurlijk draagvlak te creëren, is het opstellen van een plan voor de verbetering van de molenbiotoop. Dit geeft de mogelijkheid om te werken aan draagvlakontwikkeling op basis van concrete voorstellen. Het is belangrijk hierbij te beseffen dat er ook andere belangen in het spel zijn. Door bijvoorbeeld ideeën uit te werken in een plan dat op bestaand overheidsbeleid aansluit maar dat tegelijkertijd ook nieuwe elementen bevat en inspeelt op actuele ontwikkelingen, kan draagvlak onder beleidsmakers worden gecreëerd. In een dergelijk plan moet dan ook ruimte zijn voor overleg en onderhandeling. Presenteer het plan dus niet als een gegeven! Door overleg en samenwerking met de omwonenden, geïnteresseerden en belanghebbenden moet het plan verder vorm en draagvlak krijgen. Bereidheid om de plannen op punten aan te passen zorgt ervoor dat men gezamenlijk sterker verder gaat.

Tot slot: Inspraakprocedures geven vele mogelijkheden om tegen voorstellen in verzet te komen. Verzet is echter het laatste stadium: het is beter om te voorkomen dat het zover komt. Wat uit overtuiging in een plan wordt opgenomen houdt immers veel beter stand dan wat via procedures wordt afgedwongen.

Overheidsinstanties gevraagd of ongevraagd van advies dienen is een goede manier om in een vroegtijdig stadium bij planontwikkeling betrokken te worden. Zie bijvoorbeeld de molen Laurentia in Milheeze en de molen Nooit Gedacht in Warnsveld. Een mooi voorbeeld van een geïntegreerde aanpak om een breed draagvlak te creëren, komt van de Molenstichting Drenthe. Hun systematische inventarisatie van bestemmingsplannen is de Drentse aanpak.

 

Terug naar vorige pagina