MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Draagvlak bij omwonenden

Wie monumenten wil behouden, heeft de meeste kans op succes wanneer veel mensen de cultuurhistorische en monumentale waarde ervan erkennen. Voor de molen en zijn biotoop geldt dat in versterkte mate. Een molen stelt eisen aan zijn omgeving die makkelijk met andere belangen conflicteren. Bovendien zijn de vereisten voor een goede molenbiotoop voor omstanders zelden vanzelfsprekend of makkelijk herkenbaar. Men moet er inzicht in het functioneren van een molen voor hebben. Ook kennis van de geschiedenis van het landschap rondom de molen is hierbij van belang. Een molenbeschermer kan en mag er dus nooit vanuit gaan dat anderen zich zonder meer bewust zijn van de belangen die op het spel staan. Draagvlak verwerven is de beste manier om conflicten vóór te zijn.

De eigenaar en vrijwilligers van de molen kunnen actief proberen het draagvlak te vergroten door contact te onderhouden met de omgeving. Het is belangrijk om informatie te verschaffen aan omwonenden, gemeente, belangengroepen, enzovoort. Ook een actieve rol in lokale festiviteiten zoals een braderie maakt de molen zichtbaar. Ook kan de betrokkenheid worden vergroot door omwonenden, middenstand en de lokale overheid actief te betrekken bij activiteiten in en rond de molen en ze daarin een rol te geven. Let wel: draagvlak creëren vraagt meer dan enkel de molen een middag in de maand openstellen.

Bij de stellingkorenmolen De Windotter uit IJsselstein werd succesvol actie gevoerd tegen te hoge bomen.
Bij oliemolen De Passiebloem in Zwolle werd door intensieve communicatie met omwonenden en gemeente het draagvlak voor de molenbiotoop vergroot.

 

Terug naar vorige pagina