MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Biotoopzorg

De spil voor een succesvolle biotoopzorg wordt gevormd door lokale inspanningen. Effectieve actie tot behoud en verbetering van de molenbiotoop kunnen het beste rechtstreeks, op lokaal niveau worden ondernomen. Daar bestaat kennis van de concrete situatie, de problemen en de mogelijkheden. Daar kunnen ontwikkelingen goed in de gaten worden gehouden. Daar kunnen de molenbelangen in een vroeg stadium behartigd worden en kan in goed overleg met alle betrokkenen naar oplossingen worden gezocht. Alleen daar kunnen acties op het onontbeerlijke draagvlak onder de plaatselijke bevolking rekenen.

Om de molenbiotoop goed te beschermen, dienen op verschillende terreinen initiatieven te worden ontplooid.

 

Terug naar vorige pagina