MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
Biotoopbescherming: het inventariseren van de ruimte rond de molen

Om de molenbiotoop te kunnen beschermen en de negatieve effecten van obstakels aan anderen duidelijk te kunnen maken, dient de situatie goed in kaart gebracht te worden. De verzamelde gegevens worden bij voorkeur op de kadastrale ondergrond ingetekend. Een dergelijke kaart is, ook in digitale vorm, te koop bij het Kadaster. Met de molen als middelpunt worden op deze kaart cirkels van 100, 200, 300 en 400 meter getrokken. Bij iedere cirkel wordt met de biotoopformule de maximaal aanvaardbare obstakelhoogte berekend. Dit is globaal het gebied waarbinnen ontwikkelingen zorgvuldig in de gaten moeten worden gehouden.

Een aantal zaken dient binnen dit gebied geïnventariseerd te worden. Een actuele inventarisatie maakt snelle actie veel eenvoudiger. U kunt hierbij denken aan de topografische situatie, de verkaveling, een lijst van eigenaren en gebruikers van omliggende percelen, het soort grondgebruik, aanwezige bomen naar soort, huidige hoogte en potentiële hoogte, aanwezige bebouwing met hoogte, regelingen in het bestemmingsplan, de keur van een waterschap.
De hoogte van bebouwing kan men bepalen door de hoogte ter plaatse in te schatten of op basis van de verleende bouwvergunning.

Een belangrijke aanvullende ontwikkeling is de gedigitaliseerde inventarisatie van de molenbiotoop met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). We noemen dit de methode Laméris.

 

Terug naar vorige pagina