MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
De beleving van de windmolen

Een molenaar beleeft zijn molen in de eerste plaats als werktuig. In die hoedanigheid stelt de molen specifieke eisen aan onderhoud en omgeving. Door molenaars wordt dan ook vanuit dat perspectief geijverd voor bescherming van de molenbiotoop. De nadruk lag altijd sterk op het veiligstellen van voldoende windvang. Die is onmisbaar om met de molen te kunnen draaien en malen.
Bijna ieder ander beleeft een molen echter van buitenaf. Het is een herkenningspunt in dorp, stad of landschap. De markante rol die de molen in het landschap speelt wordt door veel mensen op waarde geschat. Die waardering is een goede basis om draagvlak voor het behoud van de molenbiotoop te verkrijgen. Vanuit de molenwereld is daar in het verleden te weinig aandacht aan besteed.
Dat is jammer, omdat een goede windvang en een goede landschappelijke inpassing grotendeels samengaan. De gewenste openheid van het landschap dient niet alleen een goede windvang, maar waarborgt ook de oorspronkelijke, markante positie die de molen van oudsher in het landschap inneemt. Juist vanwege de landschappelijke waarde kan de molen op een breed draagvlak rekenen. Dat draagvlak kan worden vergroot en verdiept door mensen te informeren over de geschiedenis van de molenbiotoop en het belang voor het functioneren van de molen.

In een vol land als Nederland is volledige openheid van het landschap zelden haalbaar. Het streven is naar een situatie waarin de molen een hoofdelement in het landschap is zonder aan andere belangrijke landschappelijke aspecten tekort te doen. Het zoeken is naar een aanvaardbaar compromis. Wanneer we daarin slagen zal de molenbiotoop vele bondgenoten hebben.

 

Terug naar vorige pagina